slide 1
slide 2
slide 3

over arianne

Al zo’n 25 jaar houd ik me bezig met schilderen. Na de nodige oefeningen en ervaringen als autodidact is mijn ontwikkeling vooral gestimuleerd door de lessen die ik bij de Helmondse kunstenaar Jo Manders begin negentiger jaren heb gevolgd.

In die periode heb ik me vooral beziggehouden met tekenen en aquarelleren, waarbij veel aandacht gericht was op het verder perfectioneren  en beheersen van allerlei  basistechnieken. In de werken uit die periode, vooral aquarellen, komt het streven naar perfectie, schaduw en perspectief en in het algemeen de beheersing van materie en techniek sterk naar voren.

Daarna ben ik me meer toe gaan leggen op het schilderen met acryl, waarbij zeker in de aanvang de manier van werken leunde op de schoolse uitdrukkingswijze die de beginperiode van mijn ontwikkeling als kunstenaar met zich meebracht.

Sindsdien is er door oriëntaties bij andere kunstenaars, studiegroepen en persoonlijke ontwikkeling steeds meer ruimte gekomen voor een vrijere invulling van de beelden die op het doek gezet worden.

De laatste jaren experimenteer ik veel met voorstellingen van mensen in beweging, waarbij de expressie van die beweging in sprekende kleuren heel direct en primair neergezet worden. Soms neigt dat naar minder concrete , bijna abstracte verbeeldingen, die toch herkenbaar en helder zijn. Daarbij gebruik ik steeds vaker thema’s om meerdere werken vorm te geven zodat uiteindelijk een compleet verhaal verteld wordt.

Schilderen is in deze vorm voor mij een manier geworden om heel direct, vrij en ongeremd sferen vast te leggen waarbij door het gebruik van kleuren en vormen op een intuïtieve manier werkstukken tot stand komen die alleen of in een serie een afgerond geheel vormen. De verhalen die ik zo vertel zijn vaak heel persoonlijk, maar laten altijd ruimte voor eenieders eigen interpretatie.

Daarbij is mijn pretentie niet meer dan iets tot stand te brengen en te doen, waar ik zelf plezier aan beleef. En als ik dat plezier dan ook nog mag delen met anderen, die als toeschouwer het resultaat van mijn verbeeldingen waarnemen,  ben ik daar extra blij om.